آزمایشگاه ها و کارگاه ها

آزمایشگاه پلیمر

موسسه اندیشه برتر میران با آزمایشگاهی مجهز و به روز این امکان را فراهم آورده تا با ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه پلیمر بتواند پاسخگوی نیاز شما باشد. شما می توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات آزمایشگاهی ما به صفحه ارسال درخواست مراجعه نموده و ضمن کسب اطلاعات بیشتر از آن طریق درخواست خود را جهت دریافت خدمات ما ارسال نمایید.

polymer