ارتباط با ما

به ما ایمیل بفرستید

آدرس

تهران، کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج، نبش کوچه ۲۵، پلاک ۱
کد پستی ۱۳۹۹۸۳۷۶۱۱
اطلاعات تماس

abmi@abmi.ir
سایر اطلاعات

تلفن های تماس:

۰۲۱۴۴۵۶۵۳۰۵
۰۲۱۴۴۵۳۹۰۹۴
۰۲۱۴۴۵۳۹۰۹۵

۰۲۱۴۴۵۸۲۴۰۳
۰۲۱۴۴۵۸۲۳۹۸
۰۲۱۴۴۵۸۲۳۹۱

فکس:

۰۲۱-۴۴۵۳۹۰۹۴

contact