abmi-certificate

عضویت مؤسسه اندیشه برتر میران در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

با تلاش و پیگیری های واحد فروش و معاونت پشتیبانی مؤسسه اندیشه برتر میران و براساس ارزیابی های انجام شده توسط شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در تاریخ ۱۸ آبانماه ۱۳۹۵ آزمایشگاه های مؤسسه اندیشه برتر میران موفق به عضویت در این شبکه معتبر ملی گردید. این شبکه با هدف هم افزایی توانمندی های آزمایشگاهی کشور در حوزه ی مختلف فناوری های پیشرفته و راهبردی از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز نموده است و با ایجاد شبکه ای جامع از توانمندی های آزمایشگاهی کشور تلاش نموده است تا مشکلات دسترسی به سرویس آزمایشگاهی توسط محققین و دانشجویان مرتفع نماید.
از این رو کلیه علاقمندان به عضویت در شبکه آزمایشگاهی می توانند علاوه بر بهره مندی از تخفیفات این شبکه از خدمات مؤسسه اندیشه برتر میران نیز استفاده نمایند.

http://labsnet.ir/lab/633