آیا می دانید می توان سالانه بیش از ۱.۵میلیارد دلار از صادرات قطعات و محصولات پلیمری ارز آوری بیشتری عاید کشور نمود؟! حداقل ۴۰۰.۰۰۰ فرصت شغلی جدید در صنعت پلیمر و پوشش کشور در انتظار ماست. تولید و صادرات محصولات پلیمری می تواند به عنوان چهارمین کالای غیر نفتی و راهبردی مانند فرش، پسته و زعفران نام ایران را در جهان درخشان نماید. آیا می دانید هر یک میلیون دلار واردات کالاهای مصرفی معادل از بین رفتن ده ها فرصت شغلی در کشور است؟! آیا می دانید توسعه یافتگی کشور در افق چشم انداز ۱۴۰۴ با تولید و صادرات محصولات پلیمری بسیار کوتاه تر از اغلب مسیرهاست؟! آیا می دانید سرانه مصرف رنگ دریک کشور شاخصی از توسعه یافتگی است؟ در کشورهای توسعه یافته بیش از ۲۰ کیلوگرم و در کشور ما حدود ۳.۵ کیلوگرم.

۵۰

پروژه تکمیل شده

۹۰۰۰۰

نفرساعت آموزش

۹۳.۳۳%

رضایت مشتریان

۹۸%

کیفیت انجام کار