خدمات نوین موسسه

اخبار پژوهشی و آزمایشگاهی

اخبار آموزشی و همایش‌ها

مطالب علمی و آموزشی

پلی اتیلن چیست؟(بخش سوم)

پلی ­اتیلن سنگین بخش سوم-مفهوم فرایندپذیری در سیلندر و ماردون در دو بخش قبلی شاخص­ هایی

پلی اتیلن چیست؟(بخش دوم)

در بخش قبل اولین ویژگی ریزساختار پلی­ اتیلن یعنی طول مولکول از طریق تعریف متوسط ها

پلی اتیلن چیست؟(بخش اول)

بخش اول: ریزساختار شامل تعریف طول مولکول پلی­ اتیلن یکی از مهم­ترین پلاستیک­ های تجاری در

ESCR چیست؟

شکست در سطح پلیمرها، تحت تنش­ های چند محوری در حضور عوامل سطح فعال نظیر شوینده­

معرفی کتاب

آشنایی با مبانی رنگ

هدف از نگارش کتاب حاضر، آشنایی دانشجویان و صنعت‌گران با مبانی، ساختار و فرمولاسیون رنگ‌های ساختمانی

آشنایی با ترموپلاستیک ها

کتاب آشنایی با ترموپلاستیک ها با محوریت موضوعی آشنایی با انواع پلیمرها و دسته بندی آنها،

مجوز و گواهینامه ها

۰
پروژه تکمیل شده
۰
نفر/ساعت آموزش
۰ %
پروژه تکمیل شده
۰ %
کیفیت انجام کار