اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد۱۷۰۲۵

ارزیابی آزمایشگاه اندیشه برتر میران بر اساس الزامات استاندارد ۱۷۰۲۵ ISO/IEC  در تاریخ ۱۴ اسفند ماه سال ۱۳۹۳ توسط نظام  تأیید صلاحیت ایران  (NACI)  انجام شد و با توجه به نتیجه بدست آمده این مؤسسه موفق به دریافت گواهینامه این استاندارد گردید.

اکنون آزمایشگاه اندیشه برتر میران به عنوان یکی از مراجع معتبر و مستقل انجام آزمون های خواص فیزیکی، مکانیکی انواع  پلیمر ها و رنگ های ساختمانی  با طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد : ISO /IEC   ۱۷۰۲۵ فعالیت می نماید.
این استاندارد تعیین کننده الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون می‌باشدکه نظام مدیریتی و الزامات فنی آزمایشگاه را مورد هدف قرار می‌دهد. نظام مدیریتی در این استاندارد به ساختار سازمان برای مدیریت فرایندها و یا فعالیت‌های آن اطلاق می‌شود که منابع ورودی سازمان را محصولات یا خدمات آن به گونه‌ای تبدیل می‌کنند که برآورنده اهداف سازمان یا نیازمندی‌های کیفی مشتری‌های آن باشد و در عین حال با مقررات بیرونی سازمان نیز تطابق داشته باشد.
استاندارد ۱۷۰۲۵ جهت آزمایشگاههایی که بر اساس یک نظام کیفیت عمل می کنند و می خواهند صلاحیت فنی خود را  اثبات نمایند تدوین شده است. این استاندارد که نتیجه تجربیات به دست آمده از اجرای موفق ۲۵  IEC/ISO و  استاندارد اروپایی EN 45001  می باشد، هم اکنون جایگزین مناسبی برای هر دو گزینه شده است. همانطور که گفته شد این استاندارد که یک سیستم مدیریت حاکم بر آزمایشگاههای کالیبراسیون و آزمون است، فقط دارای چارچوب مدیریتی نبوده، بلکه با ارائه راهکارهایی برای مقادیر و روش های اندازه گیری شده و روش های اندازه شناسی بصورت علمی و فنی، فعالیت آزمایشگاهها را بررسی می کند. لذا هم دارای اعتبار اندازه گیری بوده و هم بهبود پیوسته فعالیت آزمایشگاهها را در پی دارد.

مهم ترین مزایای اخذ تایید صلاحیت این استاندارد برای مراکز آزمایشگاهی به شرح زیر است:

-ارتقاء کیفیت (دقت و صحت) نتایج آزمون و قابلیت اطمینان به آن ها؛
-پذیرش آزمایشگاه ها به عنوان آزمایشگاه مرجع و همکار از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی؛

-برآورده سازی تغییرات در الزامات و مقررات دولتی و صنعتی جهت انجام آزمون ها؛

-توجه به صلاحیت پرسنل آزمایشگاه و ارتقاء آن؛

-کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهیزات آزمایشگاه ها؛

-استاندارد کردن روش های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه ها؛

-ارتقاء سطح مشتری مداری آزمایشگاه ها؛

-رضایت مندی هر چه بیشتر گیرندگان خدمات و جلب اعتماد روز افزون آن ها به آزمایشگاه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *