ارتباط با ما

به ما ایمیل بفرستید

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج، نبش کوچه ۲۵، پلاک ۱
کد پستی: ۱۳۹۹۸۳۷۶۱۱

پست الکترونیک: abmi@abmi.ir

تلفن های تماس

۰۲۱۴۴۵۶۵۳۰۵
۰۲۱۴۴۵۳۹۰۹۴
۰۲۱۴۴۵۳۹۰۹۵

۰۲۱۴۴۵۸۲۴۰۳
۰۲۱۴۴۵۸۲۳۹۸
۰۲۱۴۴۵۸۲۳۹۱

فکس

۰۲۱-۴۴۵۳۹۰۹۴

contact