دوره آموزشی نصب ژئوممبرین HDPE در مخازن رو باز:

 1. اموزش مبانی تئوری نصب

 2. اموزش مبانی عملی نصب
 3. اموزش تئوری و عملی
 

قیمت: ۹۸.۱۰۰.۰۰۰ ریال

تاریخ برگزاری دوره: ۴ تا ۶ تیر ماه ۱۴۰۲

مکان: مرکز تربیت مربی پژوهش های فنی و حرفه ای کرج

 

راه های ارتباطی جهت ثبت نام و کسب اطلاعات تکمیلی:

📞: 02144539094
abmi@abmi.ir :email
www.abmi.ir :website1