سرویس های CAD و CAM

با توجه به پیشرفت تکنولوژی در عصر حاضر و استفاده از نرم افزارها برای سرعت بخشیدن به فرايندهاي مختلف از جمله فرايند هاي تولیدی و با عنایت به پيچيدگي این نرم افزارها و نیاز به تخصص و تجربه برای استفاده از آن ها، موسسه ی اندیشه برتر میران قادر به ارایه خدمات ذيل به موسسات و شرکت هایی که نیازمند و علاقه مند به پیشبرد سریع و آسان تر فرايند هاي تولیدی هستند، می باشد:

طراحي انواع قطعات صنعتي به صورت سه بعدي.
تهيه نقشه­هاي صنعتي مورد نياز مطابق با استانداردهاي نقشه­ كشي
شبيه سازي قطعه نهايي در نرم فزار Moldflow و مشاهده معايب طراحي.
قالب سازي قطعات.

cad-cam2