سرویس های CAD و CAM

با توجه به پیشرفت تکنولوژی در عصر حاضر و استفاده از نرم افزارها برای سرعت بخشیدن به فرایندهای مختلف از جمله فرایند های تولیدی و با عنایت به پیچیدگی این نرم افزارها و نیاز به تخصص و تجربه برای استفاده از آن ها، موسسه ی اندیشه برتر میران قادر به ارایه خدمات ذیل به موسسات و شرکت هایی که نیازمند و علاقه مند به پیشبرد سریع و آسان تر فرایند های تولیدی هستند، می باشد:

طراحی انواع قطعات صنعتی به صورت سه بعدی.
تهیه نقشه­های صنعتی مورد نیاز مطابق با استانداردهای نقشه­ کشی
شبیه سازی قطعه نهایی در نرم فزار Moldflow و مشاهده معایب طراحی.
قالب سازی قطعات.

cad-cam2