قرارگیری موسسه اندیشه برتر میران در میان ۱۸ آزمایشگاه ممتاز کشور

بر اساس طبقه بندی جدید شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موسسه اندیشه برتر میران از میان بیش از  ۶۰۰ آزمایشگاه فعال در کشور با قرارگیری در میان ۱۸ آزمایشگاه ممتاز،  برگ زرین دیگری به دفتر افتخارات خود افزود.

شاخصهای کلی ارزیابی، شامل موارد زیر است که هر کدام نیز زیرشاخصهای متنوعی دارند:

الف نظر مشتری نسبت به آزمایشگاه (ارزیابی مشتری مداری)

  • مدت زمان ارایه نتایج (تعهد زمانی)؛
  • چگونگی برخورد با مشتری (برخورد)؛
  • کیفیت و فرمت ارائه نتایج (فرمت گزارش)؛
  • تناسب تعرفه با خدمات ارایه شده (تعرفه).

ب میزان کارکرد آزمایشگاه (ارزیابی میزان فعال بودن مرکز و استفاده از ظرفیتهای تجهیزاتی و انسانی خود)

  • حجم مالی خدمات ارایه شده
  • تعداد و نوع مشتریان
  • ضریب اهمیت آزمون دستگاه
  • حجم فعالیت
  • شاخص ترکیبی کارکرد آزمایشگاه

ج ارزیابی همکاریهای شبکهای آزمایشگاه

  • میزان همکاریهای شبکهای آزمایشگاه (همکاری با سایر مراکز عضو شبکه و تلاش برای پیاده سازی سیاست های کلان شبکه)

بر این  اساس اکنون آزمایشگاه های اندیشه برتر میران بیش از پیش خود را متعهد به ارزش های سازمانی و  مشتری مداری دانسته و تلاش خود را جهت حفظ و  ارتقاء این جایگاه ارزشمند افزون خواهد کرد تا بتواند نظر مشتریان خود را همچنان در سطح بالایی از رضایتمندی نگاه دارد.

اندیشه برتر میران در شبکه آزمایشگاهی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *