پیام مدیرعامل

با نگاهی به چشم انداز ایران ۱۴۰۴ کشوری را می بینیم که برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم وفناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی است. به جایگاه اول اقتصادی، علمی وفناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم دست یافته ورشد پر شتاب و مستمر اقتصادی موجب ارتقای نسبی سطح در آمد سرانه ورسیدن به اشتغال کامل گردیده است.
با در نظر گرفتن مزیتهای ایران در منطقه خاور میانه در مقایسه با رقبا، قرار گرفتن محصولات و قطعات پلیمری در کنار سه کالای تجاری زعفران، فرش و پسته، به عنوان چهارمین محصول ملی غیر نفتی برای کشور مزیتهای راهبردی و ارز آوری به ارمغان خواهد آورد.
تولید حدود ۶ میلیون تن پلیمر در کشور و افزایش آن تا سقف ۱۰میلیون تن از محل واردات و تولیدات آتی بستر مناسبی برای تولید قطعات پلیمری می باشد. قطعات ومحصولات تمام شده پلیمری سالانه بیش از ۱.۵ میلیارد دلار درآمد ارزی بیشتر برای کشور به ارمغان خواهد آورد. اهمیت این دستاورد آن جا بیشتر خواهد شد که بدانیم لازمه آن اشتغال حداقل ۴۰۰.۰۰۰ نفر نیروی ماهر و توانمند دیگر در این عرصه است.