رتبه بندی آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی

ششمین دوره ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی بر اساس عملکرد آزمایشگاه ها در سال 1398 انجام شد و در این دوره، فعالیت 297 مجموعه آزمایشگاهی (شامل 327 آزمایشگاه) مورد ارزیابی قرار گرفت . این ارزیابی نیز همنچون دوره گذشته بر اساس سه دسته شاخص کلان زیر به انجام رسید:

  • کارکرد: بیان گر میزان و تنوع خدمات ارایه شده از سوی آزمایشگاه و همچنین تعدد و تنوع مشتریان آنها است؛
  • مشتری مداری: بیان گر میزان رضایت مشتریان آزمایشگاه از چگونگی ارایه خدمات است؛
  • فعالیت شبکه ای: نشان دهنده میزان همراستایی و همراهی آزمایشگاه با سیاست ها و برنامه های شبکه آزمایشگاهی و تعامل آزمایشگاه با سایر مراکز عضو شبکه است.

بر اساس نتایج ششمین دوره ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، موسسه اندیشه برتر میران با کسب 468/11 امتیاز در میان 50  آزمایشگاه برتر کشور قرار گرفت که با توجه به تخصصی بودن فعالیت این آزمایشگاه در حوزه صنایع پلیمر ، جایگاه مناسبی را در میان آزمایشگاه های کشور با چند حوزه فعالیت به خود اختصاص داده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.