گواهینامه ها و مجوزها

 • پروانه پژوهش از وزارت صنایع و معادن.
 • امتیاز برگزاری دوره های آموزشی مهارت های پیشرفته از سازمان کار و امور اجتماعی – آموزش فنی و حرفه ای کشور.
 • پروانه تأسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای از سازمان آموزش فنی و حرفه ای .
 • تأییدیه مرکز آموزشی در زمینه آموزش فنی و مهندسی در حوزه صنایع شیمیایی و پلیمر در سطح ملی از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور.
 • گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور.
 • گواهینامه ISO 17025 در زمینه مدیریت کیفیت آزمایشگاه.
 • گواهینامه تأیید صلاحیت همکاری از وزرات نفت.
 • مجوز انجام آزمون مطابق استاندارد های GT12 ،GM13 ، GM17 ، GM19 از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران بر روی انواع ژئوتکستایل و ژئوممبران برای اولین بار در کشور.
 • پروانه کارشناس حقوقی و حقیقی از سازمان ملی استاندارد.
 • پروانه بهره برداری آزمایشگاه مجاز سازمان غذا و دارو.
 • مجوز آزمایشگاه همکار سازمان جهاد کشاورزی.
 • تاییدیه شرکت های دانش بنیان.