گواهینامه و مجوزها

 • پروانه پژوهش از وزارت صنایع و معادن.
 • آزمایشگاه همکار دارای گواهی تایید صلاحیت از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی از سال ۱۳۸۸
 • گواهینامه ISO 17025 در زمینه مدیریت کیفیت آزمایشگاه.
 • آزمایشگاه مجاز سازمان غذا و دارو.
 • آزمایشگاه همکار سازمان جهاد کشاورزی.
 • پروانه کارشناس حقوقی و حقیقی از سازمان ملی استاندارد.
 • مرکز آموزشی همکار سازمان استاندارد در سطح ملی.
 • پروانه تأسیس آموزشگاه از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.
 • امتیاز برگزاری دوره های آموزشی مهارت های پیشرفته از سازمان کار و امور اجتماعی .
 • گواهینامه تأیید صلاحیت همکاری از وزرات نفت.
 • مجوز انجام آزمون مطابق استاندارد های GT12 ،GM13 ، GM17 ، GM19 ،INSO 15582 از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران بر روی انواع ژئوتکستایل و ژئوممبران برای اولین بار در کشور.
 • تاییدیه شرکت های دانش بنیان.
 • عضو قطعی شبکه آزمایشگاه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
 • کسب عنوان آزمایشگاه ممتاز از شبکه آزمایشگاهی کشور.