تماس با ما

آدرس:

تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج، نبش کوچه 25، پلاک 1            کد پستی: 1399837611

پست الکترونیکی:

abmi@abmi.ir

تلفن های تماس:

021-44565305
021-44539094
021-44539095
021-44582403
021-44582398
021-44582391

فکس:

021-44539094

contact