خلاصه عملکرد موسسه اندیشه برتر میران از نگاه شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۱

موسسه اندیشه برتر میران طبق نهمین ارزیابی عملکرد از نگاه شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۱ موفق به کسب عناوین فوق شده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر وارد لینک زیر شوید: شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری