تقویم آموزشی سه ماهه دوم سال ۱۳۹۶ مؤسسه اندیشه برتر میران

محل برگزاری دوره مبلغ شهریه به ریال بدون احتساب مالیات برارزش افزوده تاریخ پایان دوره تاریخ شروع دوره مدت به ساعت عنوان دوره ردیف

غیر

حضوری

حضوری
موسسه اندیشه برتر میران ۷،۵۰۰،۰۰۰ ۹۶/۰۴/۱۴ ۹۶/۰۴/۱۲ ۲۴ آشنایی با پلیمرها و خواص فیزیکی مکانیکی آنها ۱
موسسه اندیشه برتر میران ۷،۵۰۰،۰۰۰ ۹۶/۰۵/۲۸ ۹۶/۰۴/۲۶ ۲۴ قالبگیری تزریق پلاستیک ها ۲
موسسه اندیشه برتر میران ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۹۶/۰۵/۱۰ ۹۶/۰۵/۰۹ ۱۶ کنترل کیفیت رنگ و پوشش ها ۳
موسسه اندیشه برتر میران ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۹۶/۰۵/۲۴ ۹۶/۰۵/۲۳ ۱۶ اکستروژن و کامپاندینگ ۴
موسسه اندیشه برتر میران ۷،۵۰۰،۰۰۰ ۹۶/۰۶/۰۸ ۹۶/۰۶/۰۶ ۲۴ آشنایی با پلیمرها وخواص فیزکی و مکانیکی آنها ۵
موسسه اندیشه برتر میران ۷،۵۰۰،۰۰۰ ۹۶/۰۶/۲۹ ۹۶/۰۶/۲۷ ۲۴ قالبگیری تزریق پلاستیک ها ۶

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتربا شماره های ۵- ۴۴۵۳۹۰۹۴ و ۴۴۵۶۵۳۰۵ داخلی ۴ واحد اموزش خانم راضیه منصوری تماس حاصل فرمایید.

برگزاری دوره آموزشی برای کادر اجرایی مجله بسپار

دوره آموزشی کنترل کیفیت رنگ و آشنایی با پلیمرها برگزار گردید.

دوره اموزشی کنترل کیفیت رنگ و آشنایی با پلیمرها در تاریخ های ۳ و ۱۰ و ۱۷ اردیبهشت ماه با حضور کادر اجرایی مجله بسپار و  چند تن از پرسنل شرکت جهادین پرند در موسسه اندیشه برتر میران برگزار گردید. در این دوره سه روزه که  در طول سه هفته به صورت تئوری و عملی برگزار گردید آقای مهندس میربلوک در رابطه با پلیمرها  و آقای مهندس افشار  در زمینه کنترل کیفیت رنگ مباحثی را ارائه نمودند و در پایان به شرکت کنندگان گواهینامه اعطا گردید.

لازم به توضیح است در این دوره آموزشی مباحث به شیوه ای ارائه شد که با وجود برخوردار نبودن اکثر عزیزان از تحصیلات مرتبط ،مفاهیم  تخصصی کاملا قابل هضم گردید.