دسته‌بندی: معرفی کتاب

آشنایی با مبانی رنگ

هدف از نگارش کتاب حاضر، آشنایی دانشجویان و صنعت‌گران با مبانی، ساختار و فرمولاسیون رنگ‌های ساختمانی

آشنایی با ترموپلاستیک ها

کتاب آشنایی با ترموپلاستیک ها با محوریت موضوعی آشنایی با انواع پلیمرها و دسته بندی آنها،

رنگ آمیزی بسپار

رنگ آمیزی بسپارها

امروزه بدون تردید صنعت پتروشیمی در ایران از صنایع راهبردی به شمار می رود که اصلی