آزمایشگاه رنگ و پوشش

آزمایشگاه رنگ و پوشش مؤسسه اندیشه برتر میران با دراختیار داشتن امکانات گسترده و تجهیزات دقیق آزمایشگاهی و همچنین پرسنل متعهد و مجرب ضمن استقرار الزامات استاندارد مدیریت کیفیت ISO17025 تلاش دارد تا با ارائه خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز صنعتگران در جهت ارتقاءسطح کیفی تولیدات و در پروژهای مختلف به منظور کنترل کیفیت محصولات مورد استفاده از انواع رنگ ها و پوشش ها نقش سازنده ای ایفا نماید.

این آزمایشگاه در سال ۱۳۸۹ موفق به دریافت گواهی تایید صلاحیت از سازمان ملی استاندارد گردیده است.

 ردیف

                                    نام آزمون

      واحد

1 آسياب پرل ميل ساعت
2 ميكسر ساعت
3 سه غلتكي ساعت
4 پاشش رنگ مايع ساعت
5 كوره الكتريكي دما بالا 1200 درجه سانتیگراد ساعت
6 ضربه مستقيم و غيرمستقيم نمونه
(مقاومت در برابر ضربه)
7 آزمون مه نمك (Salt Spray) ساعت
8 تفسير نتايج آزمون مه نمك ،تعيين ميزان زنگ زدگي و تعيين ميزان تاول زدگي نمونه
9 ويسكوزيته (فوردكاپ) نمونه
10 اندازه‌گيري دانه بندي (ميكرون) نمونه
11 تعيين دانسيته (g/cm3) نمونه
12 تعيين درصد جامد وزني نمونه
13 تعيين درصد جامد حجمي نمونه
14 تعيين درصد اجزاي آلي فرار (VOCs) نمونه
15 تعيين ميزان پوشش تئوري نمونه
16 تعيين درصد رزين و نوع آن نمونه
17 تعيين درصد پيگمنت آلي و معدني نمونه
18 تعيين زمان خشك شدن فيلم پوشش نمونه
19 اندازه‌گيري قدرت پوشش تر نمونه
20 ضخامت سنجي فيلم تر نمونه
21 تعيين براقيت نمونه
22 ضخامت سنجي فيلم خشك نمونه
23 تعيين استحكام چسبندگي به روش Cross cut نمونه
24 انعطاف‌پذيري (مندرل استوانه‌اي) نمونه
25 سختي (كونيگ و پرسوز) نمونه
26 تعيين انديس زردي نمونه
27 رنگ همانندي تعيين Lab يا (X,Y,Z) نمونه
28 رنگ همانندي تعيين اختلاف رنگ نمونه
29 رنگ همانندي تعيين اختلاف رنگ بهمراه سایر مولفه های رنگی نمونه
30 بررسی مقاومت سایشی خشک (Taber) نمونه
31 تعيين ميزان جذب روغن نمونه
32 مقاومت در برابر تغييرات دما نمونه
33 كابين رطوبت هر ساعت ساعت
34 گراف كوره نمونه
35 پاشش يك جزئي نمونه
36 پاشش دو جزئي نمونه
37 اعمال رنگ يك جزئي با فيلم كش نمونه
38 اعمال رنگ دو جزئي با فيلم كش نمونه
39 وضع ظاهري رنگ در قوطي نمونه
40 قابليت اعمال با قلمو نمونه
41 قابليت اعمال بارنگ پاش نمونه
42 پوشش مجدد نمونه
43 بسته بندي و نشانه گذاري نمونه
44 چسبندگي cross cut با اناليز تصوير نمونه
45 جامي شدن نمونه
46 ويسكوزيته (كربس استورمر) نمونه
47 تعيين درصد انعكاس (فاكتور روشنايي) ° 45/0 نمونه
48 تعيين ميزان مقاومت در برابر مواد قليايي نمونه
49 تعيين ميزان مقاومت در برابر محلول نمك طعام نمونه
50 تعیین مقاومت در برابر حلال ها و مواد سوختی نمونه
51 اندازه گیری مقاومت در برابر شستشو و برس خوری نمونه