آزمایشگاه رنگ و پوشش

آزمایشگاه رنگ و پوشش مؤسسه اندیشه برتر میران با دراختیار داشتن امکانات گسترده و تجهیزات دقیق آزمایشگاهی و همچنین پرسنل متعهد و مجرب ضمن استقرار الزامات استاندارد مدیریت کیفیت ISO17025 تلاش دارد تا با ارائه خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز صنعتگران در جهت ارتقاءسطح کیفی تولیدات و در پروژهای مختلف به منظور کنترل کیفیت محصولات مورد استفاده از انواع رنگ ها و پوشش ها نقش سازنده ای ایفا نماید.

این آزمایشگاه در سال ۱۳۸۹ موفق به دریافت گواهی تایید صلاحیت از سازمان ملی استاندارد گردیده است.

 ردیف

                                    نام آزمون

      واحد

۱ آسیاب پرل میل ساعت
۲ میکسر ساعت
۳ سه غلتکی ساعت
۴ پاشش رنگ مایع ساعت
۵ کوره الکتریکی دما بالا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد ساعت
۶ ضربه مستقیم و غیرمستقیم نمونه
(مقاومت در برابر ضربه)
۷ آزمون مه نمک (Salt Spray) ساعت
۸ تفسیر نتایج آزمون مه نمک ،تعیین میزان زنگ زدگی و تعیین میزان تاول زدگی نمونه
۹ ویسکوزیته (فوردکاپ) نمونه
۱۰ اندازه‌گیری دانه بندی (میکرون) نمونه
۱۱ تعیین دانسیته (g/cm3) نمونه
۱۲ تعیین درصد جامد وزنی نمونه
۱۳ تعیین درصد جامد حجمی نمونه
۱۴ تعیین درصد اجزای آلی فرار (VOCs) نمونه
۱۵ تعیین میزان پوشش تئوری نمونه
۱۶ تعیین درصد رزین و نوع آن نمونه
۱۷ تعیین درصد پیگمنت آلی و معدنی نمونه
۱۸ تعیین زمان خشک شدن فیلم پوشش نمونه
۱۹ اندازه‌گیری قدرت پوشش تر نمونه
۲۰ ضخامت سنجی فیلم تر نمونه
۲۱ تعیین براقیت نمونه
۲۲ ضخامت سنجی فیلم خشک نمونه
۲۳ تعیین استحکام چسبندگی به روش Cross cut نمونه
۲۴ انعطاف‌پذیری (مندرل استوانه‌ای) نمونه
۲۵ سختی (کونیگ و پرسوز) نمونه
۲۶ تعیین اندیس زردی نمونه
۲۷ رنگ همانندی تعیین Lab یا (X,Y,Z) نمونه
۲۸ رنگ همانندی تعیین اختلاف رنگ نمونه
۲۹ رنگ همانندی تعیین اختلاف رنگ بهمراه سایر مولفه های رنگی نمونه
۳۰ بررسی مقاومت سایشی خشک (Taber) نمونه
۳۱ تعیین میزان جذب روغن نمونه
۳۲ مقاومت در برابر تغییرات دما نمونه
۳۳ کابین رطوبت هر ساعت ساعت
۳۴ گراف کوره نمونه
۳۵ پاشش یک جزئی نمونه
۳۶ پاشش دو جزئی نمونه
۳۷ اعمال رنگ یک جزئی با فیلم کش نمونه
۳۸ اعمال رنگ دو جزئی با فیلم کش نمونه
۳۹ وضع ظاهری رنگ در قوطی نمونه
۴۰ قابلیت اعمال با قلمو نمونه
۴۱ قابلیت اعمال بارنگ پاش نمونه
۴۲ پوشش مجدد نمونه
۴۳ بسته بندی و نشانه گذاری نمونه
۴۴ چسبندگی cross cut با انالیز تصویر نمونه
۴۵ جامی شدن نمونه
۴۶ ویسکوزیته (کربس استورمر) نمونه
۴۷ تعیین درصد انعکاس (فاکتور روشنایی) ° ۴۵/۰ نمونه
۴۸ تعیین میزان مقاومت در برابر مواد قلیایی نمونه
۴۹ تعیین میزان مقاومت در برابر محلول نمک طعام نمونه
۵۰ تعیین مقاومت در برابر حلال ها و مواد سوختی نمونه
۵۱ اندازه گیری مقاومت در برابر شستشو و برس خوری نمونه