مشاوره های فنی و مهندسی

مؤسسه اندیشه برتر میران در هفتم اسفند ماه 1390 میزبان امام جمعه ،شورای شهر و مدیران دانشگاهی شهرستان داراب بود تا در خصوص راه اندازی شرکت تعاونی تولیدی در آن شهر مذاکرات لازم به عمل آید.

این گردهمایی در پی برگزاری همایش “تکنولوژی پلاستیک های پیشرفته و کاربرد آن در صنعت آذر ماه 1390 ” برگزار شد.

همایش “تکنولوژی پلاستیک های پیشرفته و کاربرد آن در صنعت” اولین همایش فن آوری های صنعت پلیمر کشور با اولویت تکنولوژِی پلاستیک ها در ایران بود.