تلاش در خصوص راه اندازی شرکت تعاونی تولیدی در شهر داراب

مؤسسه اندیشه برتر میران در هفتم اسفند ماه۱۳۹۰ میزبان امام جمعه ،شورای شهر و مدیران دانشگاهی شهرستان داراب بود تا در خصوص راه اندازی شرکت تعاونی تولیدی در آن شهر مذاکرات لازم به عمل آید.

این گردهمایی در پی برگزاری همایش “تکنولوژی پلاستیک های پیشرفته و کاربرد آن در صنعت آذر ماه ۱۳۹۰ ” برگزار شد.

همایش “تکنولوژی پلاستیک های پیشرفته و کاربرد آن در صنعت” اولین همایش فن آوری های صنعت پلیمر کشور با اولویت تکنولوژِی پلاستیک ها در ایران بود.

darab2 darab1