دهمین سمینار بین المللی ISPST

سمینار بین­ المللی ISPST 2012 در اکتبر ۲۰۱۲ برابر با۳۰ مهر الی ۴ آبان ۱۳۹۱در دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر با شعار اصلی Tools,Trends and Green Targets برگزار خواهد شد و مؤسسه اندیشه برتر میران به عنوان حامی این سمینار باردیگر حمایت همه جانبه خود را از صنعت پلیمر کشور به اثبات رسانید .

لازم به توضیح است موضوعات سمینار دراین ۵ دسته قرار می گیرد:

Polymer Products and Properties
Polymer Synthesis and Polymerization
Polymer Proceses and Rheology
Polymer Characterization
Theory and Modeling of Polymers
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت سمینار به آدرس www.Ispst2012.com مراجعه نمایید.

همایش تکنولوژی پلاستیک های پیشرفته و کاربرد آن در صنعت، داراب آذر ماه ۲۴ آذر ۱۳۹۰

موسسه اندیشه برتر میران حامی اولین همایش فن آوری های صنعت پلیمر کشور با محوریت تکنولوژِی پلاستیک ها در ایران

همایش تکنولوژی پلاستیک های پیشرفته و کاربرد آن در صنعت، در تاریخ ۲۴ و ۲۵ آذرماه در شهرستان داراب برگزار گردید

محورهای این همایش:

۱-آلیاژسازی و فرآینددهی پلاستیک ها

۲-پلاستیک های طبیعی و زیست تخریب پذیر

۳-نانوکامپوزیت های بر پایه پلاستیک

۴-کامپوزیت های فلز – پلاستیک

۵-ماشین، قالب و دای در صنایع پلاستیک

۶-نوآوری ها در عرصه پلاستیک

۷-طراحی قطعات، قالب ها و دای ها

۸-افزودنی ها و مستربچ های مورد استفاده در مواد پلاستیکی

۹-پلاستیک های نوین عامل دار شده

۱۰-توسعه و بازاریابی در زمینه پلاستیک