آيا مي دانيد مي توان سالانه بيش از 1.5ميليارد دلار از صادرات قطعات و محصولات پليمري ارز آوري بيشتري عايد كشور نمود؟! حداقل 400.000 فرصت شغلي جديد در صنعت پليمر و پوشش كشور در انتظار ماست. توليد و صادرات محصولات پليمري مي تواند به عنوان چهارمين كالاي غير نفتي و راهبردي مانند فرش، پسته و زعفران نام ايران را در جهان درخشان نمايد. آيا مي دانيد هر يك ميليون دلار واردات كالاهاي مصرفي معادل از بين رفتن ده ها فرصت شغلي در كشور است؟! آيا مي دانيد توسعه يافتگي كشور در افق چشم انداز 1404 با توليد و صادرات محصولات پليمري بسيار كوتاه تر از اغلب مسيرهاست؟! آيا مي دانيد سرانه مصرف رنگ دريك كشور شاخصي از توسعه يافتگي است؟ در كشورهاي توسعه يافته بيش از 20 كيلوگرم و در كشور ما حدود 3.5 كيلوگرم.

30

پروژه تکمیل شده

86000

نفرساعت آموزش

90%

رضایت مشتریان

85%

کیفیت انجام کار